rozstrzygnięcie konkursu
Kultura / Ogłoszenia

24.03.2023

rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Powiatu Limanowskiego na posiedzeniu w dniu 23 marca 2023 r. przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, których realizację w roku 2023 wspiera Powiat Limanowski.

Uchwała Nr 1435/23 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 23 marca 2023 r.