Informacje / Kultura / Ogłoszenia / Środowisko

24.03.2023

Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Powiatowe Centrum Ekologiczne ogłosiło konkurs na przygotowanie „Ekologicznego Stroika Wielkanocnego ”, w którym mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz osoby z organizacji pozarządowych, grup senioralnych, stowarzyszeń, (KGW), osoby objęte pomocą instytucjonalną (DPS, ŚDS, WTZ), a także osoby indywidualne powyżej 18-stego roku życia z terenu powiatu limanowskiego.

Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Wielkiej Nocy, pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, a także wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym.
Stroik, najlepiej nawiązujący do folkloru i tradycji Świąt Wielkiej Nocy, zawierający elementy z otaczającego środowiska naturalnego, wraz z dołączonym formularzem zgłoszenia należy składać w dniach: 29 marca 2023 r. w godz.7.30 – 15.30 oraz 30 marca 2023 r. w godz. 7.30 – 12.00 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 228 II piętro budynek B Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9.
Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów 1, 2 i 3 miejsca w poszczególnych kategoriach. Komisja konkursowa może również przyznać wyróżnienia lub nagrody dla wszystkich uczestników w zależności od liczby prac.
Zwycięzców konkursu poznamy 30 marca br.
Karta zgłoszenia oraz szczegółowy regulamin konkursu znajdują się w poniższym załączniku:
Regulamin stroik wielkanocny 2023 konkursu pn.”Ekologiczny Stroik Wielkanocny”
Serdecznie zapraszamy do udziału!

plakat konkursu