<a href=Limanowianin in">Limanowa wspiera młodych: rusza projekt nauki pływania dla uczniów" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;">
Inicjatywa "Już Pływam" zyskuje popularność wśród uczniów trzecich klas
  1. Program "Już Pływam" wspierany przez Województwo Małopolskie.
  2. 154 uczniów rozpoczęło naukę pływania na Pływalni Limanowskiej od kwietnia 2024.
  3. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy.
  4. Koszt projektu wynosi 40 432 zł, z czego 7 330 zł pochodzi z dofinansowania.

W odpowiedzi na potrzeby młodego pokolenia naszego miasta, program "Już Pływam" oferuje dzieciom szansę na naukę pływania oraz edukację w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. Od początku kwietnia, 154 młodych mieszkańców naszej społeczności uczestniczy w kursach pływackich, które mają na celu nie tylko nauczenie ich pływania, ale także zaszczepienie nawyków bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Program, realizowany na miejscowej pływalni, jest nie tylko okazją do poprawy kondycji fizycznej dzieci, lecz także platformą do budowania ich pewności siebie i umiejętności radzenia sobie w wodnym środowisku. Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego, młodzi uczestnicy, pod okiem profesjonalnych instruktorów, zdobywają niezbędne umiejętności, które będą mogli rozwijać w przyszłości.

Finansowanie projektu jest wynikiem współpracy między lokalnymi władzami a województwem, przy czym znaczący wkład stanowią również środki własne miasta oraz dobrowolne wpłaty od rodziców uczestników. Inwestycja w młode pokolenie poprzez takie projekty jest kluczowa dla długoterminowego rozwoju społeczności lokalnych i budowania zdrowego, aktywnego społeczeństwa.

Projekt "Już Pływam" jest przykładem na to, jak lokalne inicjatywy mogą przyczyniać się do rozwoju umiejętności życiowych dzieci i młodzieży, jednocześnie zwiększając ich bezpieczeństwo i dobrostan.


Na podst. Urząd Miasta Limanowa