IKONKA INFORMACJI
Informacje / Ogłoszenia

24.03.2023

IKONKA INFORMACJI

Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Kasina Wielka gm. Mszana Dolna, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10936 o powierzchni 0,15 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie gazociągu średniego ciśnienia w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kasinie Wielkiej na działce nr 1441, 1440”.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA