Tarcza antykryzysowa

W dniu 19 maja 2020 r. zakończy się drugi nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorcę lub organizację pozarządową – w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19.

Nabór został ogłoszony przez działającego z upoważnienia Starosty Limanowskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej na podstawie art. 15 zzb, art. 15 zzc i 15 zze ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.)

Informujemy, że już ponad 3 tys. przedsiębiorców otrzymało na swoje rachunki bankowe dofinansowanie lub pożyczkę, przyznane przez Starostę Limanowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej COVID-19.

Pieniądze z pożyczki powinny zostać w całości przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Warunkiem umorzenia pożyczki przez starostę będzie złożenie stosownego wniosku wraz z oświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej przez wymagany okres, w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.

Na chwilę obecną złożonych zostało już ponad 5 tys. wniosków o pożyczkę lub dofinansowanie oraz wypłaconych zostało ze środków Funduszu Pracy łącznie ponad 16 mln złotych.

Przypominamy, że nabór wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców jest naborem ciągłym. Wnioski o dofinansowanie składane przez przedsiębiorców lub organizacje pozarządowe przyjmowane są w ramach naborów ogłaszanych przez dyrektora PUP w Limanowej.

Apelujemy o staranne wypełnianie wszystkich pól każdego wniosku, który wraz z załącznikami najlepiej przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl. Istnieje również możliwość przesłania wniosku pocztą lub złożenie dokumentów do skrzynki podawczej PUP wystawionej w Limanowej w budynku siedziby Urzędu przy ul. J. Marka 9 (przy wejściu do Klubu Pracy – wejście bezpośrednio z parkingu) lub w Mszanie Dolnej przy wejściu do LPiK przy ul. Starowiejskiej 4. Dokładne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami znacznie przyspieszy proces przyznawania i wypłaty pożyczki lub dofinansowania.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce tarcza antykryzysowa.