Uprzejmie prosimy osoby, które mają wykonane oceny energetyczne i planują wymianę kotła na 2018 rok o składanie wniosków w końca września br.

Osoby, które nie złożą wniosków w tym terminie będą mogły zawrzeć umowę w 2019 r. Wzory dokumentów do pobrania poniżej.

  1. Oświadcz. dział. gospod.
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
  3. Oświadczenie p. budowlane
  4. Wniosek o dotację
autor publikacji: UG Dobra