Informacje

27.01.2023

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej odbyła się popularyzatorska konferencja „Wincenty Stanisław Gawron – człowiek wolności. W 115 rocznicę urodzin”. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Wincenty Gawron, pochodzący ze Starej Wsi pod Limanową, artysta plastyk, autor m.in. projektów witraży w limanowskiej bazylice, w czasie II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjnej organizacji Związek Czynu Zbrojnego. Aresztowany, trafił do KL Auschwitz, gdzie poznał Witolda Pileckiego. Blisko współpracował z nim w ramach Tajnej Organizacji Wojskowej, a w maju 1942 r. uciekł z obozu. Dalej działał w konspiracji, brał udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie uciekł na Zachód, zamieszkał w USA. Zaangażowany w przypominanie o postaci Witolda Pileckiego, napisał książkę „Ochotnik do Oświęcimia”.

Konferencję zorganizowali I LO im. Orkana w Limanowej oraz Damian Król. Prelegentami byli: dr Michał Wenklar – Zastępca Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie „Polskie Państwo Podziemne i podziemie powojenne na Ziemi Sądeckiej”, Jarosław Wróblewski – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL „Witold Pilecki i Wincenty Gawron: przyjaźń i pamięć”, Karol Wojtas – historyk i regionalista „Wincenty Stanisław Gawron – życie rodzinne i działalność w Służbie Ojczyzny” oraz prof. dr hab. Józef Szymon Wroński UPJPII w Krakowie „Witraże projektu Wincentego Gawrona – kościół parafialny w Paszynie” . Odbyła się również projekcja fragmentu filmu „Rotmistrz” w reżyserii Tadeusza Pawlickiego.

Powiat Limanowski podczas konferencji reprezentował Wojciech Włodarczyk Członek Zarządu Powiatu.