Informacje / Ogłoszenia

26.01.2023

27 stycznia ogólnopolskie święto obchodzą pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia.

Za początek funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce uznawane jest wprowadzenie podpisanego w 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

Poprzez profesjonalne wykonywanie powierzonych zadań, a także kompleksowym i otwartym podejściem do indywidualnej sytuacji każdej osoby poszukującej pracy pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia przyczyniają się do tworzenia lepszych warunków na krajowym oraz lokalnym rynku pracy, jak również do rozwoju społecznego.

Serdeczne życzenia, a także podziękowania składamy dziś wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. Życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy będącego stałą motywacją do działania oraz skuteczności i sukcesów we wdrażaniu rozwiązań wspierających bezrobotnych w ich drodze do znalezienia satysfakcjonującej pracy, rozwijania i poszerzenia doświadczeń i kwalifikacji zawodowych.