informacja
Informacje

01.12.2022

informacja

W dniu 24 listopada 2022 r. Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 1288/22 przez Zarząd Powiatu Limanowskiego z dnia 26 października 2022 r, kierując się kryteriami określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, zaopiniowała pozytywnie ofertę na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2023 r. złożoną przez Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Komisja stwierdziła, że do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty.
Lista ocenianych ofert:

Nr ofertyNazwa oferentaAdres oferenta
1.Fundacja HONESTE VIVEREul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa
2.Stowarzyszenie SURSUM CORDAul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Komisja Konkursowa dokonała analizy ofert i ustaliła, że spełniły one wymagania formalne. Oferta Fundacji HONESTE VIVERE została złożona zgodnie z wymogami dla wariantu 1, natomiast Stowarzyszenie SURSUM CORDA złożyło zgodnie z wymogami dla wariantu 3 konkursu.
Złożone oferty otrzymały następujące ilości punktów:
1)oferta Nr 1 Fundacja HONESTE VIVERE: punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 16 punktów na 30 możliwych do uzyskania.
2)oferta Nr 2 Stowarzyszenie SURSUM CORDA: punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 30 punktów na 30 możliwych do uzyskania, punkty poradnictwa obywatelskiego: 29,8 punktów na 30 możliwych do uzyskania.
30 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji oraz wybrał ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”, ul. Lwowska 11,33-300 Nowy Sącz.

Informacja o ogłoszonym w dniu 26.10.2022 r. otwartym konkursie ofert na realizację „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2023 r.”.