Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.
Informacje

22.08.2022

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Zawiadomienie o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Starej Wsi.

Treść zawiadomienia