informacja

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, którego realizację w roku 2021 wspiera Powiat Limanowski.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2021
Formularz zgłoszeniowy 2021