18 listopada br. odbyło się podpisanie umowy na wykonanie chodnika w miejscowości Porąbka/Dobra, wzdłuż drogi powiatowej nr 1622 K relacji Dąbie – Szczyrzyc – Dobra. To kolejna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

Nowy chodnik o długości 1,2 km, będzie przebiegał od przystanku powyżej torów (os. Kalety) do istniejącego chodnika w m. Dobra (os. Na Potok).

Wartość zadania, to 1 382 000,00 zł. Inwestycja finansowana jest ze środków Powiatu Limanowskiego i Gminy Dobra w ramach inicjatywy samorządowej. 50% kosztów, to wkład własny Gminy Dobra.

Zadanie realizowane będzie w systemie trzyletnim, z planowany terminem zakończenia do końca maja 2022. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Duda” Grażyna Duda z Łostówki.