• W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie art. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich...
  • W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie art. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, opracowali krótkie przypomnienie przepisów dotyczących „pasa awaryjnego”.

    Pas awaryjny – właściwie Pas awaryjnego postoju - jest to część pobocza drogi służąca do zatrzymywania się i postoju pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych.

    [Grakifa przedstawiająca wycinek autostrady z zaznaczonymi pasami ruchu, jezdnią i poboczem].

    Należy pamiętać, że „Pas awaryjny” (zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej) jest częścią pobocza drogi, które na autostradzie czy też drodze ekspresowej nie jest przeznaczone do ruchu pojazdów. Niekiedy zdarza się, że kierujący pojazdami omijają zator drogowy który utworzył się na pasach ruchu autostrady, wykorzystując pobocze. Jest to wykroczenie wykorzystania drogi w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Wiąże się to też najczęściej z koniecznością przejazdu przez linię krawędziową ciągłą, co również jest wykroczeniem.

    Apelujemy o korzystanie z pobocza autostrady lub drogi ekspresowej tylko w sytuacji kiedy zmuszeni jesteśmy awaryjnie zatrzymać na takiej drodze swój pojazd.