Dzisiaj, podczas sesji Rady Gminy Niedźwiedź, redaktor gminnego kwartalnika „Zgoda” – Stanisław Stopka, został uhonorowany przez władze gminy Niedźwiedź oraz Starostę Limanowskiego Mieczysława Urygę za wkład w rozwój lokalnej kultury i pielęgnowanie tradycji.

Starosta Limanowski skierował słowa uznania i podziękowania oraz wręczył list gratulacyjny i statuetkę za zasługi dla Powiatu Limanowskiego: Kieruję słowa osobistego podziękowania za promowanie gminy Niedźwiedź, która jest częścią powiatu limanowskiego. Ważne jest zapisanie pewnych myśli, pewnych spostrzeżeń czy tez dokonań tej gminy, tego terenu, by można je przekazywać młodemu pokoleniu.