Dzisiaj Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, przekazał Powiatowi Limanowskiemu środki ochrony osobistej: rękawice 6300 sztuk, maseczki ochronne 6250 sztuk, przyłbice 139 sztuk, płyny dezynfekujące do rąk 97 sztuk po 5 l oraz płyny do dezynfekcji powierzchni 212 sztuk po 5 l.

Asortyment zostanie rozdysponowany do przedszkoli, żłobków, domu seniora, klubu seniora, spółdzielni socjalnej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej w powiecie zgodnie z wykazem otrzymanym od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.