Biały wykrzynik w niebieskim okręgu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje o wykluczeniu podejrzenia choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu – grypy ptaków – na terenie gospodarstwa położonego w miejscowości Stronie – Gmina Łukowica, Powiat Limanowski.

W dniu 11 kwietnia 2021 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej otrzymał wyniki z PIW et-PIB w Puławach sprawozdanie z badań NR/ TEST REPORT NO P/21/13227 – w próbkach badanych metodą ZCHD/PB-03 wydanie: 13, 2020-02-03 nie stwierdzono obecności materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV).