Informacje

17.08.2020

Wczoraj, 16 sierpnia w Szczawie, odbyło się symboliczne złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK, jako wyraz uczczenia pamięci historycznych wydarzeń z okresu drugiej wojny światowej.

Pod pomnikiem kwiaty złożyła Agata Zięba- Wicestarosta Limanowski. Ten zwyczaj już na stałe wpisał się w tradycję Szczawy, ale i całej ziemi limanowskiej. W okresie drugiej wojny światowej, Szczawa bowiem była miejscem działań partyzanckich, gdzie 1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK miał sztab dowodzenia.

Corocznie w Szczawie dla uczczenia bohaterów walczących z hitlerowcami, organizowany jest odpust partyzancki. W tym roku jednak z uwagi na pandemię koronawirusa, uroczystość przybrała jedynie symboliczny charakter.