Krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauka dialogu i wzajemnego poszanowania między ludźmi, które są wcielane w życie dzięki nieszablonowym projektom – to dzięki tym dokonaniom drugim w historii laureatem wyjątkowej Nagrody Województwa Małopolskiego im. św. Jana Pawła II Veritatis Splendor został Ks. Mieczysław Puzewicz.

-Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił przychylić się do zarekomendowanej przez kapitułę nagrody kandydatury i przyznać Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym, ks. Mieczysławowi Puzewiczowi - ogłosił podczas poniedziałkowej sesji sejmiku województwa marszałek Jacek Krupa

Jak podkreślił marszałek Małopolski, działalność księdza Mieczysława Puzewicza i jego praca doskonale korespondują z nauczaniem Jana Pawła II zawartym w encyklice Veritatis Splendor.

- Ksiądz Puzewicz na co dzień niestrudzenie krzewi ideę solidarności i sprawiedliwości społecznej, uczy dialogu i wzajemnego poszanowania. Jest inicjatorem programów na rzecz pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, młodzieży w schroniskach dla nieletnich – wylicza marszałek Krupa.

Polecamy: Ciężarówka potrąciła 11-latka. Chłopiec zabrany do szpitala

-Od początku Nagrodę Veritatis Splendor otrzymują osoby otwarte na inne kultury, przezwyciężające stereotypy oraz działające na rzecz poznawania i współistnienia z drugim człowiekiem, szerzenia dialogu między kulturami. Życie i pontyfikat patrona nagrody – Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka i Małopolanina, jest najlepszym tego przykładem. To właśnie naszego Papieża określano mianem Człowieka Dialogu – bo był i dalej jest inspiracją oraz przykładem otwartości na różnorodność kultur, dialog międzyreligijny, zwalczanie stereotypów, uprzedzeń czy wrogości – podkreśla Leszek Zegzda z zarządu województwa, jeden z inicjatorów ustanowienia nagrody.

- Przyznanie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską ma dla nas w Małopolsce i w Krakowie szczególne znaczenie. To tu rozpoczęła się historia życia i posługi kapłańskiej naszego najwybitniejszego rodaka. Jan Paweł II zostawił po sobie w Małopolsce nie tylko wyraźne miejsca swojej obecności, ale przede wszystkim ogromne dziedzictwo wartości, na którym wychowało się całe pokolenie Polaków – mówi Urszula Nowogórska

Przyjaciel osób „niewidocznych” i zapomnianych , Ks. Mieczysław Puzewicz rozumiejąc głębokie znaczenie słowa „Solidarność” wyciąga pomocną dłoń do tych, których odrzucono i wykreślono ze społeczeństwa. Przywraca im wiarę w drugiego Człowieka. Budzi w nich to, co zostało im zabrane: człowieczeństwo i elementarną godność” – czytamy w laudacji, która zostanie wygłoszona podczas wieczornej gali Nagrody Veritatis Splendor.

Ks. Mieczysław Puzewicz urodził się 7 stycznia 1960 roku w Świelubiu. Od 1977 r. był zaangażowany w działalność podziemną, czego konsekwencją było aresztowanie w maju 1980 r. Na początku lat 80-tych był współorganizatorem duszpasterstwa osób niepełnosprawnych w Lublinie („Siloe”). Od 2008 r. do dziś angażuje się w pomoc uchodźcom po wojnie w Gruzji – m.in. w przyjęcie 100 dzieci gruzińskich w Lublinie, wspieranie „lotnych szpitali”, pomocy medycznej w ośrodkach dla uchodźców w Gruzji. Jest też mentorem w programach dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w Gruzji (Dolina Pankisi, Adżaria i Guria). Laureat Nagrody Veritatis Splendor to także inicjator programów pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, młodzieży w schroniskach dla nieletnich – m.in. w ramach kampanii „Budujcie Cywilizację Miłości”.

Polecamy: Najmłodsi wiedzą już jak walczyć ze smogiem i nie tylko! [zdjęcia]

Ks. Puzewicz jest też organizatorem m.in. pomocy dla powodzian w Serbii, domu dla uchodźców w Brześciu (Białoruś), jadłodajni i ambulatorium dla bezdomnych w Lublinie. Był inicjatorem m.in. funduszu stypendialnego dla młodzieży z terenów powodziowych, pomocy dla uchodźców w obozach na terenie Kurdystanu czy pomysłodawcą akcji „Dar życia” – na rzecz przekazywania tkanek i narządów do przeszczepów.

Małopolski Nobel – nagroda dla ludzi dialogu

Nagroda Veritatis Splendor została ustanowiona w 2016 r. przez Samorząd Województwa Małopolskiego i jest przyznawana co 2 lata. U podstaw jej idei leży docenianie osób wyróżniających się szczególnymi zasługami na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym. Patronem Veritatis Splendor został Człowieka Dialogu – papież Jana Pawła II, którego życie i pontyfikat są wzorem otwartości na drugiego człowieka, różnorodność kultur, dialog międzyreligijny, zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości. Nagrodę Veritatis Splendor ustanowiono też, aby upamiętnić Światowe Dni Młodzieży 2016 – czyli spotkanie młodych z całego świata, które w 1985 roku zainicjował papież Polak.

Zwycięzcę wyłania międzynarodowa kapituła nagrody. W jej skład wchodzą samorządowcy, duchowni, myśliciele, ludzie kultury i dobroczyńcy. Kandydat do nagrody powinien być osobą tolerancyjną, z szacunkiem traktującą odmienność kulturową jako wartość, a nie powód do wykluczenia. W swoich działaniach powinien kierować się bezinteresownością oraz wiedzą o wartościach i regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych.

Pierwszą laureatką nagrody została w 2016 r. siostra Rosemary Nyirumbe – zakonnica z Ugandy, doceniona za niestrudzone krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu i wzajemnego szacunku. S. Rosemary od 2012 r. prowadzi w Ugandzie szkołę dla ofiar tamtejszej wojny, głównie młodych dziewcząt. W miejscu stworzonym przez nią znajdują opiekę, bezpieczne schronienie, naukę, a przede wszystkim odzyskują poczucie własnej godności.

Realizatorem nagrody jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie – samorządowa jednostka kultury, której misją jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., źródło/fot. UMWM