19 października b.r. w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna po raz ostatni obradowali radni kadencji 2014 – 2018. Podjęli uchwały umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy do czasu ukonstytuowania się nowej Rady.

Piątkowa sesja Rady Gminy Mszana Dolna była również okazją do złożenia podziękowań za cztery lata współpracy z obecną Radą. Słowa wdzięczności wyrazili Aleksandra Kania, Przewodnicząca Rady oraz Bolesław Żaba, Wójt, kierując je wraz z symboliczną różą i pamiątkowym upominkiem w stronę grona rajców.

Podziękowano również Mieczysławowi Urydze, Wicestaroście Limanowskiemu, obecnemu na sesji oraz Ewie Filipiak i Michałowi Myszy – Radnym Powiatowym, a także sołtysom wszystkich gminnych sołectw. Szczególne podziękowania skierowała Przewodnicząca Rady do Wójta, jego Zastępcy, Skarbnik, Sekretarza Gminy oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy.

Magda Polańska

autor publikacji: UG Mszana Dolna