W Zespole Szkoły i Przedszkola w Olszówce uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2018/2019. Podczas Mszy św. modlono się o pomyślność w nowym roku oraz w intencji wszystkich ofiar II Wojny Światowej, a w szczególności olszowian, którzy zginęli podczas pacyfikacji wsi 3 września 1939r. W trakcie kazania ksiądz proboszcz Stanisław Kasprzak przypomniał fakty dotyczące tego wydarzenia.

Po Eucharystii wszyscy udali się na cmentarz. Na mogile upamiętniającej zamordowanych mieszkańców Olszówki i okolicznych miejscowości wiązanki kwiatów złożyli: Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, radni z Olszówki, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich oraz Dyrektor ZSiP w Olszówce Urszula Rzepka wraz z uczniami. Po modlitwach za zmarłych głos zabrał Wójt Gminy, który przypomniał jak ważną rzeczą jest to, że możemy żyć w wolnej Ojczyźnie i że należy tą wolnością się cieszyć, dbać o kraj w którym żyjemy, a jednocześnie pielęgnować pamięć o tych, którzy za jego wolność zginęli.

Druga część uroczystości odbyła się w murach szkoły, gdzie zainaugurowano rok szkolny. Szczególną uwagę zwrócono na pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją naukę. Właśnie oni w tym dniu złożyli ślubowanie i zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów. Otrzymali pamiątkowe dyplomy, a od rodziców upominki na start w szkole. Obecny na uroczystości Wójt Gminy życzył wszystkim wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym 2018/2019 i dużo sił w pokonywaniu różnych trudności. Pierwszakom życzył, aby szkoła była dla nich przyjazna i aby byli wytrwali na drodze poznawania różnych tajników wiedzy.

Na koniec dyrektor placówki powitała nowych uczniów oraz nauczycieli, którzy przybyli do tej szkoły i omówiła organizację pracy w nowym roku szkolnym. Uroczystość zakończyła się wykonaniem wspólnych zdjęć i spotkaniami uczniów z wychowawcami.

Sławomira Grzesiak

autor publikacji: Urząd Gminy Mszana Dolna