W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej Sprzątanie Świata 2018 zapraszamy mieszkańców gminy Mszana Dolna do aktywnego uczestnictwa w akcji ekologicznej w zakresie zbiórki starych telefonów komórkowych, tabletów i modemów. Stan techniczny tych urządzeń jest nieistotny. Dla placówek oświatowych z terenu Gminy Mszana Dolna ogłoszony został konkurs na największą ilość zebranych takich urządzeń w przeliczeniu na jednego ucznia. Zwycięzcy konkursu w kategorii „Przedszkole” i „Szkoła” otrzymają w nagrodę darmowy spektakl o tematyce ekologicznej wystawiony w grudniu w ich placówce. Konkurs i zbiórka starych telefonów (bez baterii) trwa do 31 października 2018 r. Można je przynosić do gminnych placówek oświatowych i zostawiać w wyznaczonych pojemnikach. Po zakończeniu akcji szkoły przekażą je specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.

Każdy telefon, który znajdzie się na wysypisku śmieci jest poważnym zagrożeniem dla przyrody. Trudno w to uwierzyć, ale na świecie jest więcej telefonów komórkowych niż telewizorów. Nie dziwi więc fakt, że obecnie istnieje już ponad 5 miliardów telefonów komórkowych. Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Wierzymy, że duże zmiany w sposobie w jaki wpływamy na środowisko naturalne mogą zostać wprowadzone jeżeli zaczniemy zmiany od małych kroków. Kupujemy nowy telefon, a co dzieje się ze starą komórką? Leży w szufladzie pokrywając się coraz grubszą warstwą kurzu lub trafia do kubła na śmieci.

Proces produkcji starych telefonów komórkowych jest etapem w życiu telefonu, który generuje największy wpływ na środowisko. Wydobycie surowców potrzebnych do budowy telefonu, proces produkcji oraz transport. Każdy z tych etapów odciska swoje piętno na środowisku. Rosnące zapotrzebowanie na telefony komórkowe w krajach rozwijających się jedynie nakręca tę spiralę.

Jako zabiegani użytkownicy elektroniki, bardzo często zapominamy, że wiele starych telefonów komórkowych nadaje się do ponownego użycia. Pomimo tego, że telefony takie mają już swoje lata i wydają się być reliktami przeszłości, wciąż mogą dobrze służyć. Najważniejszy w tym wszystkim jest fakt, że w porównaniu do produkcji nowego telefonu komórkowego, recykling starego, nie wywiera prawie żadnego wpływu na środowisko. Nie ma tutaj mowy o produkcji ani wydobyciu surowców naturalnych.

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna akcja przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych, dzięki którym nasze otoczenie będzie z roku na rok czystsze i bezpieczniejsze.

Małgorzata Leśniak

autor publikacji: Urząd Gminy Mszana Dolna