UM <a href=Limanowianin in">Limanowa przedstawia plan inwestycyjny: Nowe parkingi dla mieszkańców" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;">
Limanowianin in">Limanowa stawia na rozwój infrastruktury komunalnej – parkingi jako klucz do lepszego życia mieszkańców. W ostatnich latach, nasze miasto przeszło prawdziwą transformację, stając się przykładem skutecznego zarządzania przestrzenią miejską z myślą o potrzebach jego mieszkańców. Inicjatywy, które zostały zrealizowane, znacząco poprawiły jakość życia w Limanowej, a jednym z najbardziej widocznych zmian jest znaczący przyrost miejsc parkingowych.
  1. W latach 2011-2023 Limanowianin in">Limanowa zyskała ponad 1400 nowych miejsc parkingowych.
  2. Zlokalizowane są one w strategicznych punktach miasta, takich jak ul. Piłsudskiego, ul. Br. Czecha czy przy Limanowskim Domu Kultury.
  3. Jedną z największych inwestycji jest dwupoziomowy parking przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej, dodający 270 miejsc parkingowych w samym sercu miasta.
  4. Projekty parkingowe finansowane były z budżetu miasta oraz środków zewnętrznych, w tym Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
  5. Inwestycje te wpisują się w szeroko pojętą Rewitalizację Miasta Limanowa, współfinansowaną z RPO Województwa Małopolskiego.

Bez wątpienia, rozbudowa infrastruktury parkingowej w Limanowej to krok w stronę poprawy komfortu życia mieszkańców, a jednocześnie odpowiedź na rosnące potrzeby związane z mobilnością. Parkingi nie tylko ułatwiają dostęp do kluczowych punktów w mieście, ale także wpływają na estetykę przestrzeni miejskiej i redukcję problemów związanych z parkowaniem.

Warto podkreślić, że oprócz miejsc parkingowych, nowe inwestycje zapewniają szereg udogodnień takich jak winda między poziomami czy toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to zgodne z dążeniem miasta do bycia przyjaznym i dostępnym dla każdego mieszkańca.

Markotne dni w Limanowej stają się coraz bardziej odległe wspomnienia, gdy patrzymy na pozytywne zmiany w naszej urbanistyce. Z każdą nową inwestycją, miasto wyznacza nowe standardy w obszarze infrastruktury komunalnej, skutecznie wpisując się w wizję nowoczesnej, otwartej na potrzeby swoich mieszkańców społeczności.

Realizacja ambitnych projektów parkingowych to nie tylko kwestia wygody, ale także świadomej pracy nad jakością życia w mieście. Limanowianin in">Limanowa udowadnia, że odpowiedzialne podejście do planowania przestrzennego i inicjatyw lokalnych, prowadzi do zauważalnej poprawy w codziennym życiu każdego z nas.


Na podstawie: UM Limanowa