Małopolska oddaje hołd bohaterom AK w 80. rocznicę akcji Burza przez rajdy
Zapraszamy na historyczną podróż śladami żołnierzy AK! W 80. rocznicę akcji "Burza" mieszkańcy Małopolski będą mieli okazję uczestniczyć w rajdach historyczno-krajoznawczych, które przybliżą im heroiczną walkę o niepodległość Polski.
  1. W 2024 roku, w ramach obchodów 80. rocznicy akcji "Burza", odbędą się rajdy historyczno-krajoznawcze "Na małopolskim szlaku żołnierzy AK".
  2. Muzeum AK w Krakowie, we współpracy z lokalnymi NGO i szkołami, organizuje cztery piesze rajdy z grą terenową w Beskidzie Wyspowym i Gorcach.
  3. Cel rajdów to edukacja na temat działalności dywersyjnej AK w 1944 roku.
  4. Rajdy skierowane są głównie do mieszkańców małych miejscowości, szczególnie dzieci i młodzieży, z bezpłatnym udziałem.
  5. Akcja "Burza" była największą operacją militarną AK, mającą na celu walkę z okupantem niemieckim i manifestację polskich praw do terytorium II RP.
  6. Operacja, trwająca od stycznia 1944 do stycznia 1945, miała na celu przygotowanie Polski do niepodległości w obliczu nadciągającej Armii Czerwonej.

W nadchodzącym roku Małopolska stanie się areną wyjątkowych wydarzeń upamiętniających bohaterstwo żołnierzy Armii Krajowej. Wraz z Muzeum AK w Krakowie oraz współpracującymi szkołami i organizacjami pozarządowymi, region zaprasza na serię rajdów piętnujących 80. rocznicę akcji "Burza". Rajdy te nie tylko przeniosą uczestników w czasie do jednego z najważniejszych okresów w historii Polski, ale także zaoferują wciągającą grę terenową oraz rekonstrukcje historyczne, prowadząc przez malownicze trasy Beskidu Wyspowego oraz Gorc.

Poza zapewnieniem niezapomnianych wrażeń, rajdy mają na celu edukacyjny aspekt. Uczestnicy będą mieli okazję do zgłębienia wiedzy na temat aktywności dywersyjnej Armii Krajowej, która w latem i jesienią 1944 roku przeprowadzała zmasowane akcje na tyłach frontu niemiecko-sowieckiego. Akcja "Burza" stanowiła nie tylko militarną walkę z okupantem, ale także wyraz determinacji Polski do obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej.

Wydarzenia te mają na celu przybliżenie mieszkańcom Małopolski, szczególnie tym z mniejszych miejscowości, często pozbawionym szerokiego dostępu do oferty kulturalnej, historii bohaterskiego zrywu Armii Krajowej. Szczególnie młodsze pokolenia, dzięki udziałowi w rajdach, mają szansę na aktywne doświadczanie historii, co może stanowić inspirację do dalszego eksplorowania przeszłości Polski.

Udział w rajdach jest całkowicie bezpłatny, co stanowi zachętę dla wszystkich zainteresowanych, by wziąć udział w tych niezwykłych wydarzeniach kulturowych i historycznych. To wyjątkowa okazja, by nie tylko oddać hołd bohaterom walki o wolność Polski, ale również doświadczyć wspólnoty w dążeniu do zachowania pamięci o przeszłości.

Zachęcamy mieszkańców Małopolski do udziału w tych wyjątkowych rajdach, które są doskonałą okazją do wspólnego celebrowania ważnych wydarzeń z historii naszego kraju, a jednocześnie do aktywnego spędzenia czasu na łonie natury. Niech będzie to wyprawa w przeszłość, która wzbogaci naszą wiedzę i zrozumienie dla ofiarności naszych przodków.


Na podst. Powiat Limanowski