Informacje / Kultura / Ogłoszenia

21.11.2023

21 listopada 2023 r.

21 listopada swoje święto obchodzą Pracownicy Socjalni.

System pomocy społecznej tworzą ludzie, którzy za sprawą swoich kompetencji i dostępnych środków udzielają skutecznej pomocy osobom w kryzysie oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wspierają rodziny i środowiska dotknięte rożnymi problemami.

Ich praca pozwala tworzyć świat bardziej sprawiedliwy, wrażliwy na problemy innych, w którym mniej jest uprzedzeń i barier międzyludzkich.

Przedstawicielom pomocy społecznej działającym także w jednostkach naszego regionu życzymy, by nie zabrakło sił do niełatwych i odpowiedzialnych zadań, z jakimi mierzą się na co dzień w swojej pracy. Życzymy również wielu przejawów ludzkiej wdzięczności i życzliwości, a także satysfakcji płynącej z pozytywnego wpływu na otocznie, możliwości realizowania celów zawodowych i osobistych.