Członkowie Zespołu Zarzadzania Kryzysowego podczas posiedzenia
Informacje

16.11.2023

Członkowie Zespołu Zarzadzania Kryzysowego podczas posiedzenia

15 listopada 2023 r.

15 listopada br. Starosta Limanowski Mieczysław Uryga zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotem prac Zespołu było:

1. Zatwierdzenie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego;
2. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
3. Omówienie przygotowania powiatu do działania w ekstremalnych warunkach zimowych.

Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia dotyczące szczegółów działań pod nazwą: Zima 2023/2024, pod kątem przygotowania służb i inspekcji do sprawnego reagowania na różnego rodzaju zdarzenia w czasie zimy. Troska o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz opracowanie scenariuszy udzielania pomocy wraz z przygotowaniem zaplecza technicznego i wyszkolenia funkcjonariuszy służb i straży, to jeden z najistotniejszych priorytetów.

Drugim bardzo ważnym zagadnieniem było omówienie i zatwierdzenie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Dokument ten aktualizowany jest co 4 lata i stanowi szczegółowy opis działań i przedsięwzięć na wypadek zagrożeń naturalnych, skażeń oraz procedury organizowania łączności alarmowej na wypadek sytuacji kryzysowych.