Informacje / Kultura / Ogłoszenia

14.11.2023

13 listopada 2023

11 listopada to dzień, który w sercach wszystkich Polaków nabiera szczególnego znaczenia. W tym dniu, w 1918 roku, po 123 latach zaborów odzyskaliśmy niepodległość. To nie tylko okazja do złożenia hołdu bohaterom narodowym, ale również moment, w którym społeczność jednoczy się w imię wspólnej historii i wartości. W Powiecie Limanowskim obchody Święta Niepodległości miały miejsce w wielu gminach.

Limanowa

Główne obchody Święta Niepodległości w Limanowej rozpoczęły się o godzinie 11:00 mszą św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej. Mszę św. odprawił ks. ppłk Waldemar Rawiński, a oprawę muzyczną zapewnił Chór Mieszany „Canticum Iubilaeum”. Po Mszy św. uroczysty korowód z Bazyliki udał się na rynek miasta. Mieszkańcy zebrali się, by razem uczcić pamięć tych, którzy poświęcili życie za naszą wolność. Widok flagi narodowej rozpostartej na wietrze oraz dźwięk Mazurka Dąbrowskiego wzbudziły wiele emocji. W uroczystości Powiat Limanowski reprezentowali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Członek Zarządu Wojciech Włodarczyk.

Podczas uroczystości na limanowskim rynku miała miejsce również uroczysta przysięga rekrutów, a po przysiędze w uroczystym pochodzie uczestnicy wydarzenia udali się pod pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie miała miejsce modlitwa, którą odmówił kapelan 114. Batalionu WOT w Limanowej ks. podporucznik Mateusz Norek oraz odbyło się składanie kwiatów przez delegacje uczestniczące w obchodach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolejka patriotyczna – ciuchcia od godz. 13:00 przewoziła chętne osoby, a w szczególności najmłodszych trasą od rynku przez ul. Jana Pawła II, Kopernika, Targową i ul. Matki Boskiej Bolesnej – z powrotem do rynku. Zainteresowanie atrakcją pomimo chłodu i pochmurnej aury było bardzo duże, a wraz z biletami na przejazd kolejką patriotyczną rozdawane były najmłodszym małe biało-czerwone flagi, które powiewały w trakcie przejazdu ciuchcią.

Gmina Słopnice i Gmina Dobra zorganizowały obchody 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości na Przełęczy Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. Tegoroczne obchody rozpoczęły się koncertem pieśni patriotycznych. W obchodach Święta Niepodległości przy krzyżu i pomniku walk Legionów Polskich Powiat Limanowski reprezentowali: Wiceprzewodniczący Rady Jan Więcek, Członkowie Zarządu Józef Jaworski i Czesław Kawalec oraz radna Beata Krzyściak.

Mieszkańcy Gminy Tymbark spotkali się na tymbarskim rynku, aby wspólnie świętować Gminne obchody Święta Niepodległości. W uroczystościach swój udział zaznaczyły placówki oświatowe z terenu Gminy Tymbark, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” oraz zespół regionalny „Mali Tymbarczanie”.

Gmina Kamienica obchody Święta Niepodległości rozpoczęła od mszy świętej w intencji Ojczyzny, następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych: Chóru Parafialnego, Gminnej Orkiestry Dętej oraz dzieci z grupy folklorystycznej. Po części artystycznej odbył się przemarsz z kościoła pod pomnik Grunwaldzki i oddanie hołdu poległym za Ojczyznę oraz złożenie wieńców, a także odśpiewanie hymnu i roty przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej z Kamienicy. Powiat Limanowski reprezentowała Wicestarosta Agata Zięba.

Miejsko-gminne obchody Święta Niepodległości odbyły się również w Mszanie Dolnej. Uroczyste obchody rozpoczęły się na rynku gdzie Orkiestra Dęta OSP z Mszany Dolnej odegrała hymn narodowy i nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt oraz Apel Poległych.Następnie uczestnicy przeszli na cmentarz parafialny gdzie złożono wiązanki i znicze przed pomnikiem upamiętniającym ofiary hitleryzmu i stalinizmu. Kolejnym punktem wydarzenia była msza św. w kościele pw. św. Michała Archanioła. O godz. 12.00 uczestnicy wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, a potem z koncertem pieśni patriotycznych wystąpił Chór Męski im. ks. Józefa Hajduka. Powiat Limanowski reprezentowali radni: Agnieszka Orzeł oraz Grzegorz Wójcik.

W ramach obchodów Święta Niepodległości w Gminie Niedźwiedź mieszkańcy spotkali się pod pomnikiem Władysława Orkana, gdzie złożono wiązanki patriotyczne, kolejnym przystankiem był krzyż na cmentarzu, gdzie wspomniano Wszystkich, którzy walczyli za wolność Ojczyzny. o godzinie 11.00 odbył się występ patriotyczny a po nim Msza św. w intencji za Ojczyznę.

Gmina Łukowica rozpoczęła świętowania od złożenia wiązanek pod pomnikiem. Następnie odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny oraz spektakl teatralny pt. „Dzieci Wrześni” w wykonaniu uczniów SP w Świdniku. Powiat Limanowski reprezentował Przewodniczący Rady Józef Pietrzak

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej oraz Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie przy współpracy Parafii, Radnych i Rady Sołeckiej oraz KGW i Druhów OSP z Kamionki Małej w dniach 10-11 listopada 2023 roku zorganizowały XXV Młodzieżowy Rajd Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej „Jak Oni w 1914 roku”

Tradycyjnie w pierwszym dniu młodzież wędrowała po wybranych trasach, prowadzących po okolicznych cmentarzach I Wojny Światowej . Do rajdu zgłosiło się 12 drużyn.

Wieczorem wszyscy uczestnicy zgromadzili się w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie na uroczystej Wieczornicy, w ramach której odbyły się: koncert Orkiestry ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie , a także prezentacja historyczna przygotowanej przez Zorganizowaną Grupę Poszukiwawczą P.Panc.

11 listopada 2023 r., uczestnicy Młodzieżowego Rajd Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej „Jak Oni w 1914 roku” przybyli na Cmentarz Wojenny na ,,Jastrząbce” w Kamionce Małej, gdzie odbyło się powitanie zaproszonych gości, po którym nastąpiła ceremonia złożenia wieńców i zapalenia zniczy przed centralną mogiłą cmentarza przez delegacje władz, organizacji społecznych, przedstawicieli samorządów, zaproszonych gości i uczestników. Wartę honorową przy głównej mogile cmentarza, pełnili uczniowie Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Żegocinie – klasa mundurowa Straży Granicznej . Uroczysty Apel Poległych wykonał pluton JS 2402 „STRZELEC” Limanowianin in">Limanowa pod dowództwem p.por. Mateusza Sobczyńskiego.

Odbyła się również uroczystej Msza Święta polowa w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie, które uświetniła Orkiestra Dęta z Laskowej, odbyło się wręczenie nagród książkowych i pamiątkowych statuetek, dla wszystkich drużyn biorących udział w Rajdzie. Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Laskowa Piotr Stach , Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa Anna Gurgul , Radna Powiatu Limanowskiego Dorota Stanisławczyk , Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona , Grzegorz Gołąb Przewodniczący Rady Gminy Żegocina oraz Magdalena Adamska – Urban Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie.

W ramach Ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”, wszyscy zgromadzeni przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Laskowej odśpiewali hymn państwowy

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu za udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Wasza obecność przy pomnikach, uczestnictwo w mszach świętych, czy składanie wiązanek kwiatów to wyraz głębokiego oddania i zrozumienia znaczenia tego Święta.

Fot. TV28, Urzędy Gmin. GOKSiT Laskowa