Edukacja / Informacje / Kultura

29.05.2023

29 maja obchodzimy Dzień Działacza Kultury.

Osoby pracujące w instytucjach, ośrodkach oraz organizacjach związanych z tym szczególnym obszarem życia publicznego są bezpośrednio zaangażowane w organizację i promocję lokalnego życia kulturalnego w swojej najbliżej społeczności i regionie.

Dziękujemy pracownikom bibliotek, kin, muzeów oraz wszystkich ośrodków kultury, zwłaszcza w Powiecie Limanowskim, za troskę o to, aby każdy miał możliwość włączenia się w nurt życia kulturalnego, mogąc realizować swoje potrzeby związane z dostępem do kultury, tworzeniem i realizowaniem zainteresowań.

Praca działaczy kultury wymaga wielu kompetencji – to cenny wkład w krzewienie i zachowanie tradycji regionu, jak również tworzenie przestrzeni i możliwości rozwoju dla mieszkańców zarówno większych jak mniejszych społeczności.

Z okazji dzisiejszego święta życzymy działaczom i animatorom kultury wielu sukcesów oraz ciekawych wyzwań zawodowych; pomyślnego realizowania inicjatyw pokazujących, jak niezwykle ważną, jednoczącą wartością, były i nadal są: kultura, twórczość oraz sztuka w życiu człowieka i społeczeństwa, także w wymiarze lokalnym .