Informacje

24.11.2022

W listopadzie i grudniu odbędą się spotkania w 30 szkołach powiatu limanowskiego z ratownikami medycznymi, którzy prowadzą prelekcje na temat BRD oraz udzielania pierwszej pomocy. Rozdawane są również materiały odblaskowe wyprodukowane w ramach projektu.

Celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Zakres zadania obejmuje także:
– zakup i dystrybucję materiałów odblaskowych dla dzieci i seniorów z Powiatu Limanowskiego,
– organizację 5 prelekcji dotyczących ratownictwa medycznego prowadzonych przez Auto Moto Klub w Limanowej w Uniwersytetach Trzeciego Wieku i Klubach Seniorów,
– szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego z zakresu ratownictwa medycznego – 2 szkolenia,
– zakup fantomów do prowadzenia warsztatów,
– organizację 3 prelekcji prowadzonych przez specjalistów w terapii uzależnień w szkołach powiatu limanowskiego na temat skutków stosowania substancji psychoaktywnych,
– 2 wykładów-debaty z zakresu stosowania substancji psychoaktywnych,
– 2 wykładów z zakresu ograniczania przemocy rówieśniczej oraz
– 2 wykładów z zakresu cyberprzestępczości.

Zadanie realizowane jest do 31 grudnia 2022 r. w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Limanowej, Stowarzyszeniem Auto Moto Klub w Limanowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Poza tym w projekt zaangażowane są szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z powiatu limanowskiego oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku i Kluby Seniora. Patronat nad zadaniem objęła Małopolska Wojewódzka Rada Ruchu Drogowego.

Zadanie pn. „Bezpieczny powiat limanowski – edycja 2022” realizowane w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.