informacja

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 11.06.2021r. do dnia 02.07.2021r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości