Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje , że w dniach 10-11 grudnia 2020r. ( czwartek , piątek ) planowane są roboty drogowe związane z położeniem nawierzchni bitumicznych na przebudowywanym odcinku ul. J.Marka w Limanowej ( od Rynku do ronda k/Sądu ).

10 grudnia 2020r. ( czwartek ) od godzin rannych będzie wykonywana dolna warstwa nawierzchni bitumicznej , roboty będą wykonywane połówkowo z zastosowaniem ruchu wahadłowego z umożliwieniem dojazd do parkingu k/Starostwa.

Położenie górnej warstwy nawierzchni – ścieralnej całą szerokością planowane jest także w czwartek od godziny 16.00 ( uzależnione od warunków atmosferycznych ) z całkowitym wyłączeniem ruchu na przedmiotowym odcinku ulicy . W przypadku konieczności dokończenia robót w dniu następnym tj. piątek , ich wykonanie także nastąpi po godz. 16.00.

W związku z powyższymi planowanymi utrudnieniami prosimy o zachowanie należytej ostrożności podczas konieczności przejazdu w trakcie prowadzonych robót wahadłowo, dostosowanie się do wskazówek osób kierujących ruchem , oraz ograniczenie na ten czas przejezdności. Ponadto mając na uwadze całkowite wyłączenie z ruchu od godz. 16.00 prosimy o opuszczenie parkingów obok Starostwa do godz. 16.00 ponieważ w trakcie robót nie będzie możliwości przejazdu.