Informujemy, że w najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie robót związanych z kompleksową odcinkową przebudową drogi powiatowej nr 1609K relacji Limanowa- Kamienica obejmującej odcinek ul. Józefa Marka – od Rynku do ronda k/ Sądu Rejonowego.

W pierwszej kolejności nastąpi wymiana awaryjnego uzbrojenia podziemnego: sieci wodociągowej, przełożenie kolidującej sieci gazowej oraz energetycznej. Kompleksowe uporządkowanie uzbrojenia podziemnego przez właścicieli ww. sieci winno przyczynić się do zmniejszenia w przyszłości jej awaryjności oraz uporządkowania poprzez jej wyniesienie w obszar chodnika. W dalszej kolejności zakres planowanych robót drogowych obejmował będzie: wykonanie odwodnienia ulicy, nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, ułożenie nowego granitowego krawężnik, wymianę nawierzchni chodników na płytki granitowe, przebudowę skrzyżowania z ul. Krótką wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych oraz przebudowę wjazdu do Starostwa Powiatowego.

Wykonanie planowanej przebudowy ulicy będzie wiązać się ze znacznymi utrudnieniami zarówno w ruchu kołowym, jak i pieszym. Znaczna cześć robót wykonywana będzie przy częściowym wyłączeniu ruchu ulicznego, z zastosowaniem ruchu wahadłowego. W zależności od zakresu i postępu prowadzonych robót planowane jest także wyłączeniu ruchu (zamknięcie drogi ) od strony rynku. Na ten czas wyznaczony będzie objazd. Zakończenie robót planowane jest do końca listopada br. Będziemy dążyć do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia robót, tak żeby w jak najszybszym czasie przywrócić ruch, a tym samym poprawić walory estetyczne tej części centrum miasta.

O szczegółach dotyczących utrudnień będziemy informować na bieżąco.