W piątek 4 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego mieliśmy okazję gościć Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Białkowskiego. W spotkaniu wziął udział Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, przedstawiciele Zarządu Powiatu Limanowskiego – Starosta Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba, Członkowie Zarządu Wojciech Włodarczyk, Czesław Kawalec, Józef Jaworski oraz zaproszeni goście – samorządowcy i przedstawiciele rolników i sadowników.

Podczas spotkania Wiceminister zapoznał się z problemami, jakie dotykają region limanowski. Najważniejsze postulaty przestawił Członek Zarządu Powiatu Wojciech Włodarczyk oraz obecni rolnicy. Podniesiono problemy dotyczące specyfiki gospodarowania w obszarach wiejskich, terenach górskich. Omówiono problemy dotyczące infrastruktury drogowej. Wspomniano o wsparciu dla rolników, producentów żywności w ramach tarczy COVID-19. Poruszono problemy retencji wodnej oraz problemy związane z suszą.

Wiceminister odpowiadał na pytania rolników i poruszył istotne dla zebranych kwestie. Zapewnił o systematycznym udzielaniu pomocy, tam gdzie będzie to tylko możliwe, i to z różnych źródeł wsparcia. Potwierdził, że zgłoszone postulaty przekaże „dalej”, tak aby pomoc trafiła przede wszystkim tam, gdzie jest najbardziej konieczna.

Na zakończenie spotkania, Wiceminister udał się w teren. Jan Białkowski miał okazję spotkać się z mieszkańcami m.in. w Łukowicy, gdzie poruszono problemy branży sadowniczej oraz w Męcinie, gdzie zapoznał się problemem osuwisk.