Zakończyły się XXIII Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, w trakcie których przebyliśmy drogę od średniowiecznych śpiewów sakralnych, przez renesansowe melodie ze złotych czasów Królestwa Polskiego, aż po barokowe dzieła największych mistrzów. Wszystko w przepięknej oprawie limanowskiej Bazyli Matki Boskiej Bolesnej.

W ubiegły piątek, 28 sierpnia, powróciliśmy do XVI i XVII-wiecznej Polski. Warszawski zespół muzyki dawnej „Sabionetta” pod dyrekcją Agnieszki Obst-Chwały zaprezentował cały przekrój muzyki renesansowej do słów anonimowych poetów, ale również takich osobistości jak Mikołaj Rej czy Jan Kochanowski.

Koncert składał się z instrumentalnych wykonań oraz utworów śpiewanych. Słuchacze po raz kolejny mieli niezwykłą okazję do spotkania z unikatowymi instrumentami takimi jak lira da braccio czy fidel, a po koncercie także do rozmowy z artystami i zakupu płyt zespołu.

Piątkowy koncert zakończył tegoroczny festiwal, który odbywał się w szczególnej atmosferze i w wyjątkowych warunkach. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, koncerty odbywały się w reżimie sanitarnym.

Galeria zdjęć z koncertu na stronie: https://www.ldk.limanowa.pl/gmw/339/xxiii-letnie-koncerty-muzyki-organowej-i-kameralnej—zlote-czasy-krolestwa-polskiego

XXIII Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

Honorowy patronat nad festiwalem objęli: proboszcz parafii MB Bolesnej w Limanowej ks. prałat dr Wiesław Piotrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Mieczysław Uryga Starosta Limanowski oraz Burmistrz Miasta Limanowianin in">Limanowa Władysław Bieda.

Od dwudziestu trzech lat wydarzenie organizuje Limanowski Dom Kultury.