Informacje dla przedsiębiorcy, które cieszą się dużym zainteresowaniem

Niezależnie od tego czy prowadzimy małą firmę czy duże przedsiębiorstwo musimy być świadomi tego, że sytuacja prawna i gospodarcza potrafi się diametralnie zmieniać. Należy więc zdawać sobie sprawę z tego, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju istotnymi informacjami.

Kompleksowy zbiór informacji, które są ważne tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców znajdziemy na portalu http://wiosnaprzedsiebiorcow.pl Jakiego typu wiadomości cieszą się dużym zainteresowaniem? Zwykle dotyczą one ustaw i tego jak wpływają one na wymagania prawne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Warto przyjrzeć się kilku ważnym zmianom, które wchodzą w życie w roku 2020.

Wzrost płacy minimalnej to prawdopodobnie jedna z najczęściej wzmiankowanych zmian z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownika. To bardzo duży wzrost, bo aż o 350 złotych, do poziomu 2600 złotych brutto. Realne koszty pracodawcy również wzrastają i wynoszą około 3100 złotych.

Pozytywną wiadomością dla dużej grupy małych przedsiębiorców jest to, że rząd wprowadza program Mały ZUS Plus. Ten nowy program obejmie teraz przedsiębiorców, których przychód w roku poprzednim, 2019 nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Drugim warunkiem jest to, że musieli prowadzić działalność przez co najmniej 60 dni w tamtym roku. Znaczną korzyścią tego programu jest to, że stawka ZUS jest liczona proporcjonalnie do osiąganego dochodu.

Jeden rachunek jest teraz wykorzystywany do opłacania zobowiązań podatkowych. Wszyscy podatnicy otrzymują indywidualne konto podatkowe na które należy dokonywać wpłat z tytułu PIT, CIT i VAT. Numer ten można uzyskać w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów. Jest to pozytywna zmiana, ponieważ dotychczas było konieczne wykonywanie osobnych przelewów na różne obowiązki podatkowe i dla przedsiębiorców, którzy zmieniali swoje miejsce zamieszkania nałożony był obowiązek odnalezienia właściwego numeru konta skojarzonego z urzędem z którym się będzie rozliczać. Dzięki wprowadzeniu jednego rachunku indywidualnego zostanie ograniczone ryzyko wszelkiego rodzaju pomyłek.