• W związku z nadal istniejącym zagrożeniem i trudną sytuacją epidemiczną w województwie małopolskim Policja apeluje o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. Codziennie dowiadujemy się o nowych zakażeniach. Piękna pogoda i znudzenie nie zwalniają nas z odpowiedzialności.
  Przypominamy, że w dalszym...
 • W związku z nadal istniejącym zagrożeniem i trudną sytuacją epidemiczną w województwie małopolskim Policja apeluje o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. Codziennie dowiadujemy się o nowych zakażeniach. Piękna pogoda i znudzenie nie zwalniają nas z odpowiedzialności.

  Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ograniczanie kontaktu z innymi osobami minimalizuje ryzyko zakażenia. Policjanci apelują o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest odpowiedzialne i rozsądne zachowanie każdego z nas!

  Policjanci każdorazowo będą interweniują w przypadku naruszenia przepisów dotyczących m.in. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu. Nie ma tolerancji dla osób narażających siebie oraz innych!

  Wobec wszelkich zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami wyciągane są konsekwencje prawne.

  Wszystkie aktualne zasady bezpieczeństwa oraz obowiązujące obostrzenia można znaleźć na stronie:https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia