• W tym roku przypada 95.rocznica powołania Policji Kobiecej. Choć okoliczności związane z pandemią i nałożonym reżimem sanitarnym nie pozwalają na zorganizowanie uroczystości jubileuszowych, to jednak wydarzenia te pozostają w naszej pamięci.

  Dzięki wsparciu Zarządu Terenowego KWP w Krakowie NSZZ...
 • W tym roku przypada 95.rocznica powołania Policji Kobiecej. Choć okoliczności związane z pandemią i nałożonym reżimem sanitarnym nie pozwalają na zorganizowanie uroczystości jubileuszowych, to jednak wydarzenia te pozostają w naszej pamięci.

  Dzięki wsparciu Zarządu Terenowego KWP w Krakowie NSZZ Policjantów w Małopolsce zaprezentowana zostanie wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji.
  Od dzisiaj można ją już obejrzeć w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
  Wystawa poświęcona została początkom służby kobiecej Policji okresu II Rzeczypospolitej. Tworzą ją fotografie przybliżające historię powołania formacji kobiecej oraz jej kilkunastu lat jej funkcjonowania w strukturach Policji Państwowej. W przywoływanych opisach fotografii oraz kopiach dokumentów historycznych znajdują się informacje nawiązujące do wydarzeń, postaci, pojęć i symboli związanych z Policją Kobiecą.

  Więcej o wystawie: https://policja.pl/pol/aktualnosci/190587,Wystawa-plenerowa-Policja-kobieca-w-Polsce-w-Lazienkach-Krolewskich.html

  Hol komendy z tablicami informacyjnymi po lewej i prawej stronie