W dniu 17 lipca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Limanowej, reprezentowanym przez dyrektora Marka Młynarczyka, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, reprezentowanym przez dyrektora Jana Gąsienicę-Walczaka, o związaniu partnerstwa w związku z realizacją projektu pn. „Wróć z POWERem!”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zachęca osoby poniżej 30 r.ż., które niedawno wróciły z zagranicy (i przebywały tam min. 6 m-cy), chcące zamieszkać i podjąć pracę na terenie województwa małopolskiego – do zgłoszenia się do projektu „Wróć z POWERem!”.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej https://pociagdokariery.pl/aktualnosci/799-rekrutacja-w-projekcie-wroc-z-powerem