11 lipca 2020 r. w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej w 77. rocznicę Rzezi Wołyńskiej, została odprawiona msza święta w intencji pomordowanych Polaków. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, to święto obchodzone corocznie dopiero od 11 lipca 2016 r., kiedy zostało ustanowione na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca.

Ta ogromna zbrodnia ludobójstwa do dnia dzisiejszego skrywa wiele tajemnic. Niechętnie nadal mówi się jeszcze o liczbie ofiar, których mogło być blisko 100 tysięcy. Od 2013 roku Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska jest głównym organizatorem Limanowskich obchodów. W tegorocznych uroczystościach liczną grupą była młodzież z jednostki Strzelca nr 2402 pod dowództwem Starszego Inspektora Stanisława Dębskiego. Wśród przedstawicieli władz samorządowych obecni byli: Czesław Kawalec Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Marzena Gąsior Radna Powiatu Limanowskiego, Stefan Hutek Radny Powiatu Limanowskiego, Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa. W uroczystościach uczestniczył także Waldemar Karaczyn Członek Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Ziemia Limanowska. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się pod tablice katyńskie zlokalizowane w północnej części Bazyliki Limanowskiej, gdzie pod symbolicznym krzyżem złożyli znicze pamięci.