Bezpieczeństwo / Informacje

16.06.2020

Po dokonaniu analizy wyniku badań próbki wody z wodociągu wiejskiego Rupniów I – nr sprawozdania: 1067/Z/2020, pobranej w dniu 09.06.2020 pracownika Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej, badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że: – jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Rupniów I, określony decyzją nr 17/NHK/20 z dnia 01.06.2020r. znak NHK.431.2.54.2020.