informacja

I N F O R M A C J A

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od 12.06.2020r. do 02.07.2020r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy tj. plac o pow.40 m2 znajdujący się na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/2, położonej w Limanowej w obrębie 7 przy ul. J. Marka 9, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00028484/5.