Możliwość ubiegania się o zapłatę niższego czynszu lub umorzenie nawet 100% należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania lokalów stanowiących mienie powiatu – to pakiet pomocy, który oferuje Powiat Limanowski przedsiębiorcom w dobie koronawirusa.

Nie pozostajemy bezczynni i w ramach naszych kompetencji staramy się wprowadzić ulgi, by pomóc przedsiębiorcom z naszego powiatu. W okresie epidemii koronawirusa, kiedy firmy odnotowują spore straty, pakiet pomocowy ma za zadanie ograniczyć uciążliwości wynikające z tej trudnej sytuacji. To rozwiązanie, które ma ułatwić przetrwanie stanu epidemii”- podkreśla Starosta Mieczysław Uryga

Obowiązujące obecnie przepisy Uchwały NR XII/42/20 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 15.05.2020 r., przewidują możliwość udzielania ulg w postaci umorzenia – w całości lub w części – należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Powiatowi Limanowskiemu i jego jednostkom organizacyjnym. Ulgi przysługują podmiotom, które utraciły płynność finansową w związku z ograniczeniami ich działalności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Ulgi, które zostaną udzielone podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą – stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Granice dopuszczalnych obniżek czynszu wyznacza % wartość spadku obrotów podmiotu, osiągniętych w miesiącu kwietniu 2020 r. w porównaniu do obrotów miesiąca lutego 2020 r. Umorzenia nie dotyczą refaktur za media i podatku VAT.

Przypominamy, że wnioski najemców i dzierżawców o umorzenie mogą obejmować okres od 14 marca 2020 r. do 31 maja 2020r. Wnioski należy złożyć do dnia 30 czerwca br. do Starostwa Powiatowego w Limanowej lub jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego. Na chwilę obecną złożono 22 wnioski o umorzenie.

Zarząd Powiatu Limanowskiego jeszcze przed podjęciem Uchwały Rady Powiatu, zdecydował o wsparciu dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii. Odroczono terminy zapłaty należności z tytułu czynszu najmu i dzierżawy należnych Powiatowi i jego jednostkom organizacyjnym na dzień 31 maja 2020 r. Z przedmiotowej pomocy skorzystało aż 29 podmiotów.

Druki wniosków o umorzenie należności dostępne są poniżej:

wniosek o umorzenie