Nadwilański Park Etnograficzny w Wygiezowie
Plenery wybranych małopolskich instytucji kultury są już dostępne! Na przyjęcie zwiedzających gotowe są już m.in. muzea w Krakowie, Wygiełzowie, Nowym Sączu oraz Gorlicach.

Od 4 maja, zgodnie z rekomendacją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, muzealne instytucje kultury mogą wznawiać zawieszoną z powodu pandemii działalność. Ponowne otwarcie muzeów wiąże się z szeregiem wymogów w kwestii bezpieczeństwa. Dlatego każda z muzealnych instytucji województwa małopolskiego przyjęła w tym zakresie własny harmonogram. W trosce o pełną ochronę dla publiczności, ale też swoich pracowników i zbiorów.

W ramach przygotowań do ponownego otwarcia, instytucje kultury tworzą nowe regulaminy zwiedzania, reorganizują przestrzeń wystawienniczą, dostosowują swoją ofertę. Sprawdzane i uzupełniane są zasoby środków dezynfekujących oraz odzież ochronna typu maseczki, przyłbice, rękawiczki. Personel instytucji przechodzi stosowne szkolenia pod kątem zapobiegania koronawirusowi.

Wszystkie te starania są konsultowane z władzami sanitarnymi. Dla pewności, że odpowiadają one przyjętym w związku z COVID-19 standardom i procedurom bezpieczeństwa.

Zanim muzea zaproszą do swoich pomieszczeń, do dyspozycji publiczności zostaje oddana przestrzeń plenerowa. Już teraz można w ten sposób zwiedzać trzy małopolskie muzea:

  • Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – udostępnia zewnętrzną część ekspozycji, usytuowaną na terenie byłego lotniska w Czyżynach;
  • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – zaprasza do trzech swoich oddziałów: Skansenu Wsi Pogórzańskiej i Kasztelu w Szymbarku oraz Zagrody Maziarskiej w Łosiu;
  • Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – otwiera przestrzeń skansenu.

Do powyższych instytucji wkrótce dołączy Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Od 9 maja została otwarta przestrzeń Sądeckiego Parku Etnograficznego (bez Miasteczka Galicyjskiego).

Zwiedzajmy bezpiecznie i odpowiedzialnie!

Zwiedzanie małopolskich instytucji na razie odbywa się bez możliwości wejścia do wnętrz zabytkowych pojazdów i obiektów. Dla bezpieczeństwa ograniczona została liczba osób, które mogą jednocześnie znajdować się na terenie muzeum. Instytucje wprowadziły jednocześnie specjalne, obniżone ceny biletów wstępu.

Troska o bezpieczeństwo wiąże się także z odpowiedzialnym zachowaniem ze strony zwiedzających. Na terenie muzeum obowiązują bowiem te same zasady, co w przypadku innych publicznie dostępnych miejsc. Zwiedzający są zatem zobowiązani do:

  • noszenia maseczek i rękawiczek
  • stosowania środków dezynfekujących dłonie
  • zachowania odpowiedniej odległości

Warto pamiętać o tym aspekcie planowanej wizyty w muzeum. Dla zdrowia i bezpieczeństwa swojego, zwiedzających oraz pracowników, którzy ten kontakt z kulturą umożliwiają.

 

źr.: malopolska.pl