„Wyprawka szkolna” - Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r.

W związku z podpisaniem w dniu 17 września 2018 r. przez Radę Ministrów: Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2018r. poz.1796).

Uprzejmie informujemy rodziców uczniów (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), że wnioski w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia na rok szkolny 2018/2019 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018r.

W poniższym linku udostępniamy Państwu elektroniczne wersje:

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. „Wyprawka szkolna”.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Dobra UG.OR.0050.1.4.25.2018 z dnia 21 września 2018r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018r. poz.1796).

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek-wyprawka-2018-2019
  2. Zarz-dzenie-nr-UG.OR.0050.1.4.25.2018
  3. Rozporz-dzenie-Rady-Ministr-w
autor publikacji: UG Dobra