Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej w ramach umowy darowizny zawartej w dniu 28 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Dobrą.

Oczyszczacze powietrza otrzymały niżej wymienione przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z terenu Gminy Dobra:

1.Gminne Przedszkole Nr 1 w Dobrej, Dobra 490, 34-642 Dobra.

2.Gminne Przedszkole w ZPO w Jurkowie, Jurków 115, 34-643 Jurków.

3.ZPO w Jurkowie – Szkoła Filialna w Półrzeczkach, Półrzeczki 216, 34-643 Jurków.

4. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Chyszówkach, Chyszówki 130, 34-643 Jurków.

5.Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej, Skrzydlna 186, 34-625 Skrzydlna.

6.Szkoła Podstawowa w Stróży, Stróża 1, 34-625 Skrzydlna.

autor publikacji: UG Dobra