Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej z/s w Kasince Małej kolejny raz włączyła się w akcję Narodowego Czytania zainicjowaną w 2012 r. przez Prezydenta RP. W tym roku do publicznego i masowego czytania wybrano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Dobrze jest na nowo przeczytać „Przedwiośnie” i raz jeszcze przekonać się o tym, że nasza literatura stanowi integralną część narodowej kultury, zwłaszcza w obliczu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – podkreśliła witając gości biblioteki dyrektor, Elżbieta Ciężadlik.

Gminne czytanie Przedwiośnia odbyło się w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Mszanie Górnej, gdzie swoją siedzibę ma Filia GBP. Poprzez swój udział w tym spotkaniu w ogólnopolską akcję włączyli się: Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna, Aleksandra Kania – Przewodnicząca Rady Gminy, Maria Kowalczyk – Radna Gminy, Jarosław Mazur – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszanie Górnej, Katarzyna Sobuń – polonistka, pracownicy gminnej biblioteki i jej filii oraz młodzież i mieszkańcy Mszany Górnej. Fragmenty tegorocznej „narodowej lektury” czytali: Bolesław Żaba - Wójt, Maria Kowalczyk - Radna Gminy, Katarzyna Sobuń – polonistka miejscowej szkoły podstawowej oraz gimnazjalistki: Weronika Dawiec, Maria Szarek i Emilia Potaczek.

Spotkanie przygotowała i nad płynnym jego przebiegiem czuwała bibliotekarka filii GBP w Mszanie Górnej.

Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się do naszej akcji i spędzili z nami na lekturze Przedwiośnia swój wolny, sobotni czas – wyrazy wdzięczności przekazują organizatorzy gminnego czytania.

Przedwiośnie to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań Przedwiośnia. Doczekało się ono również dwóch ekranizacji (1928, 2001).

Bolesław-żaba-mszana-dolna

Stefan Żeromski (1864-1925) – prozaik, dramaturg, publicysta i działacz społeczny, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, był uczniem gimnazjum w Kielcach, działał w tajnych kołach młodzieżowych, pracował m.in. jako guwerner w Nałęczowie i bibliotekarz w Polskim Muzeum Narodowym w Rapperswilu. Od 1919 roku przebywał w Warszawie (pod koniec życia zamieszkał na Zamku Królewskim). W swoich utworach często piętnował niesprawiedliwość społeczną, opowiadając się za potrzebą walki z krzywdą i cierpieniem. Wiele miejsca poświęcił tematyce niepodległościowej, nawiązując dialog z tradycją polskiej literatury patriotycznej. Był również inicjatorem powstania Polskiej Akademii Literatury, a także współtwórcą (1920) i pierwszym prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich, w roku 1924 założył polski oddział Pen Clubu.

Dyrekcja i pracownicy GBP w Mszanie Dolnej

autor publikacji: UG Mszana Dolna