Wystawa o patriotyzmie otwarta w PCIT w Limanowej
W miniony piątek, 7 czerwca 2024 roku, Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej stało się miejscem wyjątkowego wydarzenia. Otwarto tam wystawę „Patriotyzm to nasze prawo i obowiązek”, która przyciągnęła wielu mieszkańców oraz lokalnych notabli. Projekt ten, realizowany przez Warsztaty Artystyczne „Czerwone Korale” oraz Stowarzyszenie Artystów „Pełna Skrzynia”, ma na celu promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
  1. Otwarcie wystawy w PCIT w Limanowej.
  2. Udział lokalnych władz oraz społeczności.
  3. Zwiedzanie wystawy fotograficznej.
  4. Trwanie projektu do listopada 2024 r.

Wystawa „Patriotyzm to nasze prawo i obowiązek” jest częścią większego projektu, który rozpoczął się w maju i potrwa do listopada 2024 roku. Uczestnicy Warsztatów Artystycznych „Czerwone Korale” mieli okazję brać udział w różnych inicjatywach, takich jak warsztaty plastyczne, plener malarski oraz wydarzenia patriotyczne, w tym obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki tym działaniom młodzież pogłębia swoją wiedzę na temat historii i bohaterów regionu, jednocześnie pielęgnując postawę patriotyczną.

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 7 czerwca 2024 roku i zostało zainaugurowane przez Mateusza Pietrzaka, Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego. W swoim przemówieniu przywitał on licznie zgromadzonych gości, w tym dzieci i młodzież biorącą udział w warsztatach oraz ich opiekunów. W wydarzeniu uczestniczyli również lokalni samorządowcy, w tym Wójt Gminy Limanowianin in">Limanowa Jan Skrzekut oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rafał Woźniak.

Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na zwiedzanie wystawy fotograficznej w mini galerii PCIT. Ekspozycja dokumentuje różne wydarzenia, w których uczestniczyli młodzi artyści z projektu. Była to również doskonała okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i refleksji nad znaczeniem patriotyzmu w dzisiejszych czasach. Nie zabrakło także poczęstunku dla najmłodszych uczestników.

Projekt „Patriotyzm to nasze prawo i obowiązek” jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Limanowskiego. Małgorzata Górka, organizatorka Warsztatów Artystycznych „Czerwone Korale”, otrzymała list z gratulacjami i podziękowaniami od Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi. W liście tym starosta wyraził uznanie dla wkładu Górki w promowanie patriotyzmu oraz w rozwijanie talentów artystycznych młodzieży.

Wystawa „Patriotyzm to nasze prawo i obowiązek” będzie dostępna dla zwiedzających w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej do 27 czerwca bieżącego roku. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do odwiedzenia tej wyjątkowej ekspozycji, która jest dowodem na to, że patriotyzm można wyrażać na wiele kreatywnych sposobów.


Na podst. Powiat Limanowski