200 tys. zł wsparcia dla strażaków z KP PSP w Limanowej
W Limanowej strażacy zyskają nowy sprzęt dzięki dotacji. Bezpieczeństwo mieszkańców na pierwszym miejscu!
  1. Porozumienie na 200 000 zł podpisane pomiędzy Powiatem Limanowskim a KP PSP.
  2. 100 000 zł przeznaczonych na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego.
  3. 60 000 zł na nowy sprzęt ratownictwa wysokościowego.
  4. 40 000 zł na uzupełnienie umundurowania strażaków.

W ramach umowy podpisanej 17 kwietnia przez Starostę Limanowskiego Mieczysława Urygę, Wicestarostę Agatę Ziębę oraz Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. mgr inż. Tomasza Pawlika, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej otrzymała finansowe wsparcie w wysokości 200 000 zł. Fundusze te zostaną wykorzystane na doposażenie jednostki, co znacząco zwiększy jej możliwości operacyjne i wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

"Jest to inwestycja przede wszystkim w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, która jeszcze wiele razy będzie procentować." – podkreślił starosta Mieczysław Uryga podczas ceremonii podpisania umowy.

Dodatkowo, w kontekście zwiększania bezpieczeństwa w regionie, na początku kwietnia przekazano dotacje dla pięciu gmin w ramach programu „Modernizacja Systemu Ostrzegania i Alarmowania”. Całkowita kwota wsparcia wyniosła 90 000 zł, a środki te zostały przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu alarmowego, w tym syren akustycznych do budynków remiz OSP, co w sumie kosztowało ponad 300 000 zł.

Finansowanie nowych inwestycji i aktualizacja sprzętu to kluczowe elementy, które przyczyniają się do poprawy gotowości operacyjnej strażaków oraz zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa w powiecie. Dzięki tym działaniom, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że lokalne służby są lepiej wyposażone do radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami kryzysowymi.


Wg inf z: Starostwo Powiatowe w Limanowej