Odkryj z nami tajemnice Beskidu Wyspowego – 15. edycja akcji turystycznej
Przez 14 lat „Odkryj Beskid Wyspowy” stał się synonimem pasji do odkrywania uroków naszych lokalnych gór. Tegoroczna, XV edycja, obiecuje kontynuować tę piękną tradycję, wprowadzając nowe elementy do programu. Zapraszamy mieszkańców do wspólnego świętowania i odkrywania niezwykłości Beskidu Wyspowego.
  1. Spotkanie podsumowujące 14 lat akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” odbyło się 26 stycznia w Dobrej.
  2. W uroczystościach wręczono honorowe „Złote Rysie” m.in. Robertowi Makłowiczowi i Wójtowi Gminy Łącko Janowi Dziedzinie.
  3. Uroczystości uświetnili występami Zespół Ludowy „Skrzydlanie” oraz Piotr Stożek, znany jako Mr Corne.
  4. Akcję promowano przez współpracę z wieloma mediami, wśród których znajdują się Dziennik Polski, Radio Kraków i TVP Kraków.
  5. Dodatkowo, działalność obejmowała publikacje w gazetach, reportaże w telewizji oraz toury dziennikarskie z udziałem wielu znanych mediów.
  6. Projekt wspierał również społecznie portal www.odkryjbeskidwyspowy.pl i powiązane z nim grupy na Facebooku.

Kulturę, tradycję oraz piękno Beskidu Wyspowego podkreśla nie tylko jego naturalny krajobraz, ale i zaangażowanie społeczności lokalnej w promocję regionu. Akcja „Odkryj Beskid Wyspowy”, prowadzona nieprzerwanie od 14 lat, staje się pomostem łączącym historię z nowoczesnością, odwieczne krajobrazy z cyfrowym światem promocji. Wartościowe inicjatywy takie jak współpraca z medialnymi gigantami, organizacja eventów i uhonorowanie zasłużonych osobistości, przyczyniają się do rosnącej popularności i docenienia Beskidu Wyspowego.

Wspomniane podczas spotkania w Dobrej „Złote Rysie”, przyznane twórcom kultury i promotorom regionu jak Robert Makłowicz czy Jan Dziedzina, są dowodem na to, że lokalne dziedzictwo ma swoich bohaterów. Wyróżnienia te świadczą o niebagatelnym wkładzie w rozwój i promocję Beskidu Wyspowego.

Wartość dodaną akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” stanowi też obecność muzyki i folkloru. Zespół Ludowy „Skrzydlanie” i Piotr Stożek - Mr Corne, swoimi występami, dodali spotkaniu w Dobrej niepowtarzalnego, lokalnego klimatu. Jest to przykład na to, jak kultura żyje w sercach mieszkańców, stanowiąc nieodłączny element tożsamości regionu.

Projekt ten, przybliżający ludziom piękno i bogactwo Beskidu Wyspowego, nie mogłby istnieć bez wsparcia mediów i współpracy z różnymi organizacjami. Ogromna liczba artykułów, reportaży i tourów dziennikarskich świadczy o tym, jak wielką rolę w promocji regionu pełnią wspólne działania. To wszystko razem tworzy mozaikę doświadczeń, która składa się na sukces akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w tej niezwykłej inicjatywie, która pozwala nie tylko na odkrywanie piękna własnego regionu, ale również na integrację społeczności wokół wspólnego, szlachetnego celu. To kolejny rok, kiedy mamy okazję stanąć razem, by docenić i promować Beskid Wyspowy.


Starostwo Powiatowe w Limanowej