W dniu 11 października 2018r. w Urzędzie Gminy Dobra odbyła się uroczysta akcja edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Dobra tj.: Gminnego Przedszkola Nr 1 w Dobrej, Gminnego Przedszkola w ZPO w Jurkowie, Gminnego Przedszkola w ZPO w Skrzydlnej, Szkoły Filialnej w Półrzeczkach, Szkół Podstawowych w Chyszówkach i Stróży.

Placówki w ramach umowy darowizny zawartej w dniu 28 sierpnia 2018r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Dobra otrzymały ruchomości w postaci oczyszczaczy powietrza. Sprzęt został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizowanego projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinasowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej z przeznaczeniem doposażenia placówek oświatowych, do wykorzystania do celów związanych z realizowaną przez placówki działalnością edukacyjną w zakresie ochrony powietrza.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między wychowawcami, dyrektorami i rodzicami dzieci przedszkolnych. Program artystyczny przygotowały dzieci z Gminnego Przedszkola nr 1 w Dobrej, przedszkolaki z oddziału przedszkolnego Szkoły Filialnej w Półrzeczkach przywiozły „kosz ekologiczny”, dzieci w Gminnego przedszkola w ZPO w Jurkowie wykonały prace plastyczne o tematyce ekologicznej, a przedszkolaki z Chyszówek, Stróży i Skrzydlnej wspólnie odśpiewały piosenkę o tematyce ekologicznej.

autor publikacji: UG Dobra