Znak zakaz użytkowania wody
Bezpieczeństwo / Informacje / Ogłoszenia / Zdrowie

22.09.2023

Znak zakaz użytkowania wody

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO SIEKIERCZYNA 1 ZAOPATRUJĄCEGO SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SIEKIERCZYNIE, SIEKIERCZYNA 31, 34-600 LIMANOWA – Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2023 R.

Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu lokalnego Siekierczyna 1 zaopatrującego Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie, Siekierczyna 31, 34-600 Limanowa, pobranej w dniu 18 września 2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:
– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości parametrów tj.: ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C po 68±4h.
W dniu 21 września 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 79/NHK/2023 o zakazie użytkowania wody z wodociągu lokalnego Siekierczyna 1 zaopatrującego Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie, Siekierczyna 31, 34-600 Limanowianin in">Limanowa do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).